aktualne ostrzeżenia o zagrożeniach dla Mrągowa
Jedyny taki na mazurach...

Zezwolenia Mrągowo 2022

Cennik i zasady połowu ryb w Gospodarstwie Rybackim Mrągowo

  Okresowe – wszystkie jeziora Cały rok

 Rodzaj wędkowania

1 dzień 3 dni 7 dni 14 dni 21 dni 3 m-ce jedno
jezioro
wszystkie
jeziora

z brzegu i z lodu:

23 zł 41 zł 53 zł 65 zł 80 zł 110 zł 143 zł 220 zł

z łodzi, z brzegu

i z lodu:

 

36 zł 84 zł 100 zł 122 zł 148 zł 187 zł 245 zł 360 zł

Wędkarzy podczas dokonywania amatorskiego połowu ryb obowiązuje przestrzeganie przepisów ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. i rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Dz.U. z dn.8.08.2017 r., poz.1510.

W szczególności:

1. Okresy ochronne:

– sandacza od 1 marca do 31 maja

– węgorz od 1 grudnia do 31 marca

– szczupaka od 1 stycznia do 30 kwietnia

– suma od 1 stycznia do 31 maja

– miętusa od 1 grudnia do końca lutego

– siei od 15 października do 31 grudnia

2. Wymiary ochronne:

– lina do 30 cm

– sandacza do 50 cm

– szczupaka do 50 cm

– suma do 80 cm

– węgorza do 60 cm

– okoń do 15 cm

3. Dzienne limity ilościowe:

– suma 1 sztuka

– węgorza 1 sztuki

– szczupaka 3 sztuka

– sandacza 2 sztuki

– lina 3 sztuki

Obowiązuje dzienny limit połowu 4 kg łącznie.

4. Dozwolona ilość wędek:

– wędkowanie z łodzi i brzegu – dwie wędki lub spinning

– wędkowanie z lodu – jedna wędka

5. Wędkowanie dozwolone jest od świtu do zmierzchu:
6. Dokumenty wymagane podczas kontroli:

– aktualne zezwolenie na wędkowanie

– karta wędkarska

7. Wędkujący ma bezwzględny obowiązek poddania się kontroli przez:

– uprawnione służby [np.policję]

– pracownikom Gospodarstwa Rybackiego

– osobom upoważnionym przez Gospodarstwo Rybackie

8. Zabronione metody połowu:

– połów kuszą

– trolling

9. Pozostałe obowiązki wędkarza:

– wędkarz obowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

W przypadku naruszenia w/w przepisów zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania.

Zauważone przypadki kłusownictwa oraz zanieczyszczenia środowiska należy zgłaszać do Państwowej Straży Rybackiej [nr tel. 600 243 543], Policja tel. 112.

Gospodarstwo Rybackie, ul. Młodkowskiego 22, 11-700 Mrągowo, tel. 89 741 34 22