aktualne ostrzeżenia o zagrożeniach dla Mrągowa
Jedyny taki na mazurach...

Zezwolenia Kraina Miętusa 2021

Cennik pozyskiwania ryb w roku 2021 (zawiera zryczałtowaną opłatę za pozyskane ryby).

  Okresowe – wszystkie jeziora Cały rok

 Rodzaj wędkowania

1 dzień 3 dni 7 dni 14 dni jedno
jezioro
wszystkie
jeziora

z brzegu i z lodu:

19 zł 50 zł 90 zł 120 zł 140 zł 180 zł

WARUNKI DLA POZYSKIWANIA RYB Z ŁOWISKA

1. Zezwolenie jest ważne z kartą wędkarską.

2. Wędkowanie dozwolone jest z brzegu lub z lodu.

3. Zabrania się łowienia ryb z łodzi lub innych jednostek pływających.

4. Wędkarz zobowiązany jest pozostawić w czystości stanowisko wędkarskie.

5. Wędkujący ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: Krzysztofa Kuprena, Adama Kuprena, Państwową Straż Rybacką, Społeczną Straż Rybacką, Straż Leśną, Policję oraz inne osoby upoważnione.

6. Ustala się następujące wymiary, okresy ochronne ryb oraz limity połowów (łącznie na obu jeziorach):

Gatunek Wymiar ochronny Okres ochronny Limit ilościowy
Lin 25cm 2 szt.
Sandacz 45 cm 01.03 – 31.05 1 szt.
Szczupak 50 cm 01.01 – 30.04 1 szt.
Miętus 25 cm 01.12 – 28.02 2 szt.

7. Zabrania się nęcenia ryb produktami pochodzenia roślinnego. Dopuszcza się stosowanie larw owadów (np. ochotka, biały robak) z dodatkiem glinki lub ziemi.

8. Nie wymienione, w warunkach zezwolenia, kwestie reguluje ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

9. W przypadku naruszenia ww. warunków zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania.