aktualne ostrzeżenia o zagrożeniach dla Mrągowa
Jedyny taki na mazurach...

Zezwolenia Mrągowo 2018

Cennik i zasady połowu ryb w Gospodarstwie Rybackim Mrągowo

 

 

 


Okresowe – wszystkie jeziora Cały rok

 Rodzaj wędkowania

1 dzień 3 dni 7 dni 14 dni 3 m-ce jedno
jezioro
wszystkie
jeziora

z brzegu i z lodu:

17 zł 30 zł 40 zł 50 zł 84 zł 120 zł 180 zł

z łodzi, z brzegu

i z lodu:


28 zł 65 zł 76 zł 100 zł 150 zł 200 zł 300 zł

 

 

 

Wędkarzy podczas dokonywania amatorskiego połowu ryb obowiązuje przestrzeganie przepisów ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. i rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Dz.U. z dn.8.08.2017 r., poz.1510.

 

W szczególności:

 

1. Okresy ochronne:
2. Wymiary ochronne:
3. Dzienne limity ilościowe:
4. Dozwolona ilość wędek:
5. Wędkowanie dozwolone jest od świtu do zmierzchu:
6. Dokumenty wymagane podczas kontroli:
7. Wędkujący ma bezwzględny obowiązek poddania się kontroli przez:
8. Zabronione metody połowu:
9. Pozostałe obowiązki wędkarza:
 

W przypadku naruszenia w/w przepisów zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania.

 

Zauważone przypadki kłusownictwa oraz zanieczyszczenia środowiska należy zgłaszać do Państwowej Straży Rybackiej [nr tel. 600 243 543], Policja tel. 112.

 

 

Gospodarstwo Rybackie, ul. Młodkowskiego 22, 11-700 Mrągowo, tel. 89 741 34 22